• Girl and the Cat
  Henryk Gotlib
 • Paradise
  Henryk Gotlib
 • Helen
  Henryk Gotlib
 • Standing Nude (Janet, his wife)
  Henryk Gotlib
 • White House in South Godstone
  Henryk Gotlib
 • Fuit in a Yellow Dish
  Henryk Gotlib
 • Green Apples
  Henryk Gotlib
 • Self Portrait
  Henryk Gotlib
 • Terrace of cafe Val di Castello
  Henryk Gotlib
 • Men at the Cafe, Val di Castello
  Henryk Gotlib
 • Fruites in the Landscape
  Henryk Gotlib
 • Two Cows in Cornwall
  Henryk Gotlib
 • Model Dressing
  Henryk Gotlib